אסטרטגיה ובניית תוכנית עבודה שנתית

משמעות המונח אסטרטגיה.

משמעותו הפשטנית של המונח  "אסטרטגיה" הנו דרכי פעולה.

המונח בהקשרו הרחב יותר מתייחס לדרכי פעולה הרלוונטיים ואקטואליים להשגת מטרות משמעותיות ומוגדרות מראש.

מכאן נובע, שהדיון באסטרטגיה קשור קשר הדוק בתכנון, ניתוח, וקציבת מטרות.

ארגון ללא אסטרטגיה, משול לארגון ללא מטרות כלל , או לארגון ללא דרכי פעולה להשגת מטרותיו. 


הייעוץ האסטרטגי שלנו כולל שני שלבים:

1. אבחון מצב הארגון כיום

ניתוח ובחינת מצב הארגון כיום. מטרות, ביצועים, התנהלות ותרבות ארגונית.

למעשה, האבחון הראשוני נועד לענות על השאלות הבאות:

·       מה הצעת הערך האמיתית שלנו ללקוח ?

·       מי הלקוח שלנו ? מי לא הלקוח שלנו ? מי עדיין לא הלקוח שלנו ? … מה צריך לקרות כדי שהוא יהיה לקוח שלנו ? .

·       מה הלקוח שלנו צריך ? מה הלקוח שלנו רוצה ? ויחי ההבדל בין הדברים .

·       כיצד נוכל להגדיל את הפריון מכל לקוח ?, האם יש לנו מדיניות סחר שתעודד ותתמרץ לקוחות להרחיב את מגוון המוצרים שלהם מהארגון (מודל "הסוס והעגלה ")

·       מה זמינות מגוון המוצרים שלנו אצל הלקוח (גם ביחס למתחרים) ?.

·       אלו מהמוצרים שלנו ימשיכו להיות רלוונטים לשוק ?, מה הרווחיות מהם? אלו מהמוצרים יהיו מקורות הצמיחה שלנו בעתיד ?

·       כיצד נוכל ליזום הזדמנויות למוצרים חדשים ונתחי שוק חדשים ?.

·       מי אנחנו מה ההון האנושי שלנו ? מה התרבות הארגונית שלנו מאפשרת לנו ?

·       האם העובדים שלנו מתאימים למשימות ?

·       האם יש לנו "שחקני נשמה" בארגון ? האם אנו מעודדים אותם או…… מוציאים להם את "הנשמה " ?

·        האם העובדים בארגון מתוגמלים בצורה המשקפת את תרומתם לארגון ?

·       האם העובדים שלנו עובדים מהלב ? , האם זה מספיק לנו שהם עובדים מהלב ?…… האם נכון להכשיר אותם לעבוד יותר מהראש ?

·       מה היעלות  הארגונית שלנו ?

·       מה השפה הארגונית ? האם היא אחידה, מובנת ויעילה ? האם המשימות ברורות ?

 

·       האם כל עובד מבין את תפקידו ואת משמעות תפקידו ?

2. בניית תוכנית עבודה שנתית מדידה

 

·       הגדרת מטרות הארגון בטווח של 3 שנים, וגזירתם לתוכנית עבודה שנתית .

·       בניית תוכנית עבודה שנתית מפורטת לפי חודש. התוכנית מנתחת פריט / מותג ובמקביל  לקוח / ערוץ / אנשי מכירות.

·       תוכנית עבודה השוואתית (תכנון מול ביצוע) מדידה לפי פדיון, רווח, כמות יחידות.